باصرفه سازی دستگاه لیزر ریچ اسنیپت ها

ا طلاعات دارای ارتباط و مهم در زمینه‌ی سایت خود را دراختیار موتورهای جستجو گر قرار دهید .

ریچ اسنیپت ها کدهای آرم گذاری شدۀ کوچکی برای صفحه ها شما می‌باشند که به عنوان دستگاه لیزر نوشته در پایین عنوان لینک و پیوند در نتایج موتورهای کاوشگر ظاهر میگردند . آن ها دقیقا ظاهری شبیه زیر خواهند داشت :

وقتی که گوگل محتوای جانور در صفحه ها شما‌را به خوبی شعور کرد و زمینه وب سایت شمارا فهمید , یک ریچ اسنیپت دستگاه لیزر برای صفحۀ شما ساخت می نماید . سایت دستگاه لیزر ابلاغ کرده است که ریچ اسنیپت ها به نحوی تشکیل‌شده شده اند تا در شعور خوبتر مسئله برگه بوسیله کاربران کمک کنند .

هدف شما ارتقا نرخ کلیک است . ولی این رو نیز به حافظه داشته باشید که‌این گزینه چهت نیل به مرتبه های بالایی و نخستین گوگل کفاف نمی دهد . شما می بایست هر کاری که می توانید انجام دهید تا مخاطبان تان بر روی سایت شما کلیک نمایند . ریچ اسنیپت ها این عمل را برای شما انجام می‌دهند . گوگل از ریچ اسنپیت ها برای محتواهای تحت پشتیبانی می نماید :

انتقاد و بررسی ها
موسیقی
امر العمل ها
تولید ها
افراد
کسب وکارها و سازمانها

نکته مهم : محتوای شما می بایست با اهداف و نتایج جستجویی که توسط یوزرها انجام می‌شود دارای ارتباط باشد . عمده اوقات , گوگل ریچ اسنیپت هایی را مبتنی بر محتوای موجود در وب سایت شما ایجاد می کند . درصورتی که محتوای خوب و با کیفیتی ساخت شود , گوگل می‌تواند کار خود را به صحت انجام دهد و رضایت یوزرها را به دست آورد .
جلوگیری از بروز Pogosticking ( رجوع و برگشت به نتایج جستجو )

در صورتیکه می‌خواهید ترافیک وبسایت خویش را فارغ از پیوند سازی ارتقاء دهید , بایستی اثر Pogosticking را به دستکم برسانید . هنگامی که یوزرها از روش موتورهای کاوشگر وارد وبسایت می گردد و فارغ از بازدید از وبسایت شما به نتایج کاوش بر می گردد , Pogosticking یا این که بازگشت به نتایج موتور کاوشگر شکل می‌گیرد . دستگاه لیزر Pogosticking ( گفته می شود که می تواند برای موتورهای جستجو یک سیگنال منفی از جانب تارنما شما باشد . چون شما نتوانستید اختلال استفاده کننده را حل نمائید و استفاده کننده برای جستجوی بیشتر و جستن پاسخ مطلوب دوباره به ورقه ی کاوش بازگشته است . دستگاه لیزر باز نیز واجب است تاکیدی داشته باشم بر روی محتوای گرانبها و کیفیت خوب , سرعت لود و تجربه ی کاربری عالی . پس به درجه هایی که در صفحه ها نتایج کاوش دارید دلتان را خوش نکنید . ) بر اساس یافته های وبسایت دستگاه لیزر تهران Marketing , گوگل از pogo sticking بیشتر از بونس ریت بالا متنفر است .


آیا تابه اکنون برایتان اتفاق افتاده است که به دنبال زمینه خاصی در گوگل باشید , بر روی ۱۰ نتیجه نخستین کلیک فرمایید و از نتایج نمایش دستگاه لیزر داده شده ناراضی باشید؟ در این وضعیت دستگاه لیزر تخت‌گاز دکمه برگشت را فشار می دهید و به نتایج کاوش بر می گردید و بر روی لینک تارنما دستگاه لیزر دیگری کلیک خواهید کرد .

این به عبارتی Pogosticking است که در آن استفاده کننده از یک فیض به فیض دیگری می‌رود چون نیازش دستگاه لیزر برطرف نمی‌شود .